II edycja - Jesteś nieobojętny? - Fundacja Otwórz Oczy

Kampania społeczna - Pokazujemy to co ważne

edycja II
Jesteś niebojętny?

wejdź na stronę ww.otworzoczy.pl, dowiedz się jak pomagać osobm niepełnosprawnym.

Artykuł prasowy

Najczęstszym powodem bierności wobec osób niepełnosprawnych jest, obok krzywdzących stereotypów - brak wiedzy jak im można pomóc.
Społeczna Inicjatywa "Otwórz Oczy" chce przełamywać taki stan. W tym celu została wydana ulotka "Spotykając osobę niewidomą…". Zostały w niej zawarte porady, jak można pomóc osobie z problemem wzroku, jeśli taką zobaczymy na ulicy, w sklepie, w restauracji. W czytelnych ilustracjach pokazany jest prawidłowa forma współpracy pomiędzy przewodnikiem, a osobą niewidomą. Bowiem jedynie odpowiednie prowadzenie osoby, która nie widzi, zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, natomiast pomagający zyska brak skrępowania.
Wszystkie te wskazówki oraz inne cenne informacje znajdują się na stronie internetowej www.otworzoczy.pl. Do odwiedzania tej witryny serdecznie zachęcam.
Tomasz Wojakowski

Wróć