IV edycja - Już od dziecka - Fundacja Otwórz Oczy

Kampania społeczna - Pokazujemy to co ważne

IV edycja
Już od dziecka

Należy rozmawiać o niepełnosprawności

Chcemy uczyć szeroko rozumianej wrażliwości, a tego typu zajęcia są bardzo dobrą metodą.
Marian Wikiera, dyrektor Szkoły

Artykuł prasowy

Wrażliwości oraz obcowania z osobami niepełnosprawnymi, uczyli się uczniowie szkoły podstawowej, podczas zajęć integracyjnych, zorganizowanych poprzez Społeczną Inicjatywę "Otwórz Oczy". Kampania zorganizowana pod nazwą "Już od dziecka" miała na celu uwrażliwić najmłodszych na osoby dotknięte różnego rodzaju dysfunkcjami. Oczywiście te zajęcia, choć tak dobrze przyjęte przez dzieci, nauczycieli i dyrekcję, wiem, że są niestety wydarzeniem jednorazowym w masie innych. Dlatego rodzi się w tym miejscu apel do rodziców o szczególną uwagę i odpowiedzialność za kształtowanie właściwych postaw wobec takich osób, a także uczenie wrażliwości i umiejętności w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym.
Niezwykle ważną bowiem sprawą jest pokazanie dziecku, że niepełnosprawność nie jest barierą nie do pokonania. Integracji z osobami niepełnosprawnymi powinno się uczyć jak najmłodsze dzieciaki, po to, by przestały się bać inności i wiedziały, że nawet najmniejsza pomoc jest dla niepełnosprawnych bardzo ważna. Uważam, że cennym jest ukazanie dzieciom, że osoby dotknięte tym znamieniem są normalnymi ludźmi. Są ludźmi pragnącymi poznawać świat, doświadczać wielu wrażeń. Pragną mieć znajomych - swoją grupę rówieśniczą. Chcą wspólnej zabawy, wspólnego wyjścia do pubu czy po prostu zwyczajnego bycia z kimś.
Tymczasem, niestety dość często, spotykamy się z sytuacją, gdzie osoby niepełnosprawne są spychane na tzw. "margines społeczny". Pojawiające się problemy w poruszaniu - jazda na wózku inwalidzkim, albo dysfunkcja wzroku czy słuchu - posługiwanie się językiem migowym wywołują kpiny wśród dzieci. Takie zaś zachowania prowadzą do niechęci, a także tworzą ogromną barierę we wzajemnych relacjach.
Dlatego też należy uczyć dzieci tej niezwykłej wrażliwości, otwartości na potrzeby bliźnich
i tolerancji, która wyrażać się będzie w czynnej pomocy i akceptacji osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione wartości, bowiem gwarantują, budowę mostu łączącego te dwa światy - świat pełnosprawnych i świat niepełnosprawnych. Wartości te zapewniają likwidację barier emocjonalnych, społecznych, a także, co za tym idzie, również funkcjonalnych, architektonicznych.
Tomasz Wojakowski

Wróć