O pomocy wzajemnej - Fundacja Otwórz Oczy

O pomocy wzajemnej

Słowo Ludu
Uczniowie Szkoły Podstawowej poznawali problemy osób niepełnosprawnych i sposoby jak im pomagać.

Nim, Inicjator akcji "Otwórz Oczy", Tomasz Wojakowski wraz z wolontariuszką, Katarzyną Marczyńską spotkali się z uczniami przygotowali program pogadanek i zajęć praktycznych, które pozwoliłyby dotrzeć do młodych pełnosprawnych ludzi. Zapoznać ich z problemami innych, zwłaszcza tych co kryją swoją niepełnosprawność w domowym zaciszu. Tomasz Wojakowski nie ukrywa, że ma kłopoty ze wzrokiem, a mimo to potrafi funkcjonować w społeczeństwie. Posiada stronę internetową. Dzięki mówiącemu, wydającemu głos ludzki, programowi komputerowemu.
Na spotkaniu z dziećmi klas młodszych Szkoły Podstawowej w Stanickiej Woli wraz z koleżanką przekonywali młodych ludzi o tym, że każdy będąc aktywnym może zrobić bardzo dużo. Uczyli dzieciaki żeby przestały się bać ludzi niepełnosprawnych, a więc poruszających się na wózkach, chodzących z białymi laskami, itd. W ramach zadań poglądowych dzieciaki posadzono w kręgu. Prowadzący zajęcia zasłonili oczy jednemu z uczniów, ustawili tor przeszkód z krzeseł. Poprosili o pokonanie kilkumetrowego odcinka drogi. I okazało się, że to jest dla nich tak trudny problem, że niektórzy rezygnują z doświadczenia. Inne dzieci bez użycia rąk miały napisać swoje imię. Zadanie nie do wykonania. Po takich doświadczeniach, dzieci pojęły, jak trudno jest żyć osobom niesłyszącym czy niewidzącym. Nawet podczas wykonania bardzo prostych czynności.
Tomasz Wojakowski powiedział "Słowu", że ludzi trzeba uczyć o niepełnosprawnych od najmłodszych lat. Gdy dorosną będą pomagać wszystkim potrzebującym. Zajęcia w szkołach prowadzimy bezpłatnie, dla realizowania idei międzyludzkiej pomocy.
( mak )

Wróć