Aktywizacja niesłyszących - Sztafeta woli - Fundacja Otwórz Oczy

Aktywizacja niesłyszących - Sztafeta woli

17-06-2009

plakat

Fundacja wsparła inicjatywę skierowaną do osób niesłyszących. Konkurs zatytułowany "Sztafeta woli" ma zachęcić osoby niepełnosprawne do trwałego uczestnictwa w przygotowanych dla nich zajęciach.
Fundacja wykonała odpowiednią wizuazlizację inicjatywy.
W ramach projektu przewidziane są Mistrzostwa krajowe i wyjazd najlepszych niepełnosprawnych szachistów na XIX Klubowy Puchar Europy Niesłyszących w Szachach oraz prowadzony przez cały okres projektu będą pełniły rolę motywującą dla niepełnosprawnych oraz ich rodzin (w przypadku dzieci), ponieważ jednym ze skutków bierności jest niestałość podejmowanych działań. Bardzo często osoba niesłysząca, głuchoniewidoma lub członek rodziny przyprowadzający niepełnosprawnego daje się namówić na uczestnictwo w pierwszych zajęciach jakiegoś cyklu spotkań, ale w kolejnych znajduje tysiące powodów, aby już nie przyjść.

Wróć