Naukowy głos poparcia dla programu Fundacji - Fundacja Otwórz Oczy

Naukowy głos poparcia dla programu Fundacji

03-02-2009

fot. Dorota Podgórska-Jahnik

Profesor Dorota Podgórska-Jachnik zainteresowana działalnością Fundacji wyraziła swój pozytywny stosunek o autorskim programie Fundacji podejmującego problematykę macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami– Otwórz oczy na mamy!.
Dorota Podgórska-Jachnik, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pedagog, psycholog, surdopedagog. Autorka i współautorka ponad 50 artykułów i 3 książek naukowych. Pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
Między innymi ekspert w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym, promotor ponad 150 prac magisterskich i licencjackich, w 5 tym nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich (trzykrotnie I miejsce za najlepszą pracę poświeconą problematyce niepełnosprawności), organizuje warsztaty i odczyty popularyzatorskie dla rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych.

Wróć