Fundacja Otwórz Oczy partnerem ruchu społecznego Wspólnej Drogi! - Fundacja Otwórz Oczy

Fundacja Otwórz Oczy partnerem ruchu społecznego Wspólnej Drogi!

16-09-2011

logo - Fundacja Wspólna Droga

Od września 2011 r. uczestniczymy w programie społecznym POKONYWANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – adresowanym do dzieci i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Celem partnerstwa jest przede wszystkim budowanie koalicji i podejmowanie różnych form współpracy na rzecz realizacji programów społecznych, a także rozwijanie aktywności obywatelskiej, kształtowanie obywatelskiej świadomości i postaw ukierunkowanych na niesienie pomocy innym.

Wróć