Otwórz Oczy na mamy - Fundacja Otwórz Oczy

Program Fundacji - Otwórz oczy na mamy

W polityce społecznej, w praktyce służby zdrowia, wreszcie – w świadomości społecznej w naszym kraju w sposób znaczący pomijany jest problem „macierzyństwo a niepełnosprawność”.

 Według nas marginalizowanie problemu macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością, skutkuje defaworyzacją tej grupy, chociażby w ograniczonym dostępie do usług ginekologicznych, i to nawet w Warszawie.