Tomasz Wojakowski - Fundacja Otwórz Oczy

Zarząd Fundacji

fot. Tomasz Wojakowski

To co najważniejsze ukryte jest w jego życiu rodzinnym, bowiem jest mężem wspaniałej żony Moniki oraz ojcem Karolka.  
Założyciel społecznej inicjatywy „Otwórz oczy”. Autor szeregu działań mających na celu podnoszenie świadomości o osobach niepełnosprawnych, m.in. kampanii społecznych, spotów radiowych, lekcji integracyjnych w szkołach. Tematykę niepełnosprawności podnosił w licznych artykułach prasowych oraz audycjach radiowych.

Zmagając się z własną niepełnosprawnością, związaną z chorobą oczu, propaguje profilaktykę okulistyczną oraz wiedzę na temat chorób narządu wzroku. 


Obecnie pracownik działu komunikacji społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej specjalista ds. promocji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, pracownik centrum promocji Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Przed niespodziewanym powstaniem niepełnosprawności grafik, kierownik studia graficznego w agencjach reklamowych. 

Wróć